Organisaties

Copyright © All Rights Reserved Liefdewerk, praktijk voor coaching, familieopstellingen en yoga

Organisatieopstellingen

We maken onderdeel uit van een systeem

 

We komen uit een gezin, dat is een systeem waar we onderdeel van zijn. Of we willen of niet. We krijgen een relatie, misschien ook zelf een gezin, en ook dat is een systeem. Ook op het werk maken we onderdeel uit van een systeem. Een systeem van individuen, van afdelingen, van normen en waarden, van idealen.

 

Hoe zijn de onderlinge relaties in uw organisatie? Heeft u tevreden werknemers? Wat is het effect op de organisatie?

 

Dit gaat niet alleen om de relatie tot elkaar als individu, maar ook de relatie tussen afdelingen, tussen directie en afdelingen. Daarnaast bestaat er ook een relatie tussen de werknemers en de bezieling van de organisatie (waarvoor de organisatie ooit is opgericht).

 

Een organisatieopstelling geeft inzicht en beweging

 

Een organisatieopstelling laat zien hoe men zich verhoudt, wat de onderlinge relaties zijn in dit systeem en zet het systeem, waar nodig, ook in beweging.

 

Hoe werkt het?

 

Alles draait om energie. Je kunt representanten op de plaats laten staan van een individu, een team, een afdeling. Zij stappen als het ware in de energie. Er is een fysieke, energetische, soms ook emotionele ervaring, die altijd zuiver is. Soms worden thema’s ingebracht als “de bezieling van de organisatie”, “vertrouwen”, “respect”. Maar ook “geld” of “tijd”. De opsteller stemt af op de energie van het energieveld en weet zo welke representanten opgesteld moeten worden.

 

In het verleden werden deze plekken ingenomen door een groep mensen, die representant willen zijn. Dat is niet meer nodig. Er zijn nieuwe vormen van familieopstellingen, die ook uitstekend werken bij organisatieopstellingen. Zo kan er individueel met een teamleider of afdelingshoofd gekeken worden naar het team/de afdeling. Waar ligt een blokkade? Waar stroomt de energie niet? Wat is hier nodig? Met die laatste vraag wordt het systeem ook werkelijk in beweging gezet.

 

Om bepaalde patronen tussen afdelingen of individuen naar boven te halen, kunnen de teamleider/afdelingshoofd en de opsteller samen de plekken innemen van deze afdelingen/individuen. Juist omdat een opstelling ook een fysieke ervaring is, kunnen stappen gezet worden om uit die patronen te komen. Terwijl dit bijvoorbeeld bij een begeleiding op mentaal niveau (praten…) dit proces stokt in de oude patronen.

 

Het systeem in delen en als geheel

 

Met een organisatieopstelling kun je inzoomen op bepaalde delen van het systeem, waar bijvoorbeeld iets wringt/stokt/blokkeert. Tegelijkertijd zie je niet alleen deze delen van het systeem, maar zie je het ook als onderdeel van de afdeling of organisatie als geheel. En bij een organisatieopstelling merken we ook de onderstroom op. Die geeft meestal de belangrijkste antwoorden. Wat leeft er onder de oppervlakte?

 

Als de blokkades inzichtelijk worden en er stappen worden gemaakt in het systeem om deze op te heffen, kan de energie in de organisatie weer stromen. Ook dat is LiefdeWerk!

 

 

Tarieven

 

U kunt voor een organisatieopstelling

een offerte aanvragen. Een organisatie-opstelling neemt gemiddeld 2 uur in beslag. Maar is uiteraard afhankelijk van de vraag.

 

De ervaring leert dat na een paar maanden er behoefte is aan een vervolgafspraak.

Er wordt een uurtarief gehanteerd en daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht. Voor eventuele reistijd geldt een aangepast tarief.