Vergoeding

Vergoeding van kosten

 

 

Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor coaching (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

 

 

  • Via de werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachingtraject. Bovendien wordt een coachingtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever.

 

  • Via de Arbo-dienst van je werkgever

Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van

de Wet Verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn out preventie en voorkoming van langdurig

ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

 

  • Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten

aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van

kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je

contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de

belasting als bedrijfskosten.

 

  • Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV

Copyright © All Rights Reserved Liefdewerk, praktijk voor coaching, familieopstellingen en yoga