Coaching

Coaching

 

Coaching is als een reis, een innerlijke zoektocht. Het doel van de reis is om jezelf te ont-dekken, weer in verbinding te komen met wie je werkelijk bent. Je groeit naar een verhoogd bewustzijn van je ware zelf. Van daaruit kun je keuzes maken van binnenuit, die dus passen bij JOU. Zo kun je meebewegen met het leven én ook je leven vorm geven. Dat geeft een ontspannen levenshouding. Dan stroomt de levensenergie!

 

 

Kennismaking

Het is belangrijk om te voelen of er goede voedingsbodem is om samen aan de slag te gaan. Je kunt een afspraak maken voor een gratis, vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek verkennen we waar je op dit moment staat in je leven, wat er speelt. We ontdekken samen de rode draad. En we stellen de doelen vast waar je naartoe wilt werken.

 

Coaching vragen

In het algemeen kan ik zeggen dat de meeste cliënten die bij LiefdeWerk komen, antwoorden zoeken op de vragen "wie ben ik?" en "wat wil ik?". Anderen komen met concretere doelen als "leren omgaan met faalangst", "werken aan assertiviteit" of "anders omgaan met boosheid". Maar uiteindelijk komt ook dat neer op de vraag "wie ben ik?" en "wat wil ik?".

Om helder zicht te krijgen op deze antwoorden, ontdekken we je masker(s). Dat is aangeleerd gedrag wat we soms (denken!) nodig te hebben om te overleven. Je leert je verschillende "ikken" kennen, de zachte, de kwetsbare, de assertieve, de harmonieuze.... We hebben allemaal zo onze delen, die elkaar soms versterken, soms verzwakken. Bewustwording van deze "ikken" in jou, is alles wat er nodig is.

 

Ik als coach

We gaan open in gesprek, waarin we samen op onderzoek gaan. Het vertrekpunt is een holistische visie. Ik maak verbinding met jou als hele mens, vanuit de verbinding van lichaam, ziel en geest. Zonder hokjes of diagnoses kijk ik met een open mind, waarin alles er mag zijn. Ik heb daarbij een andere visie dan de reguliere zorg.

Wat beweegt jou? Wat zijn jouw gevoelens op dit moment? Wat zou je willen? Wat houdt je tegen? Wat vindt je moeilijk? Jezelf leren kennen en daarbij kunnen blijven. Er even stil bij staan. Juist dan ontstaat er, vanuit die bewustwording, beweging. En zo komt een waar transformatieproces op gang. Je wordt niet anders, je wordt juist weer jezelf, zoals je altijd al bedoeld was! Dat noem ik LiefdeWerk!

 

Met werkvormen als Voice Dialogue, Mindfulness, Focussen en Sensen begeleid ik jou in dit bewustwordingsproces. Ook kan ik een individuele opstelling inzetten. Mijn hooggevoeligheid is belangrijk in mijn coaching. Ik ga intuïtief te werk, zonder oordeel en met veel respect en ruimte voor de cliënt.

 

Natuurlijk proces

 

Ik geloof niet in lange coaching trajecten, met vooraf vastgestelde afspraken. Ik zie coaching als een heel natuurlijk proces van heling. Na een sessie komt er een heel bewustwordingsproces op gang. Vaak wordt het echte werk, bij jou van binnen, tussen de afspraken door gedaan. Jij kunt zelf het beste voelen, wanneer het weer tijd is voor een volgende afspraak. Zo word je gesterkt om weer meer te vertrouwen op je eigen gevoel, wat leeft in je hart, en doen wat goed is voor jou. En daar werk ik graag aan mee door de regie bij jou te laten.

 

Ik ontmoet je graag. Klik hier voor mijn gegevens.

EMDR bij trauma, angsten en fobieën

 

We spreken van trauma als je door een ingrijpende gebeurtenis van vroeger belemmerd wordt in je dagelijks leven nu. Bijvoorbeeld doordat je bepaalde plaatsen of situaties vermijdt, schrikreacties of andere psychische klachten hebt.

 

Een EMDR-behandeling helpt je de gebeurtenis van vroeger als het ware anders op te slaan. De herinnering is er nog steeds, maar je ervaart het niet meer als traumatisch. Het is een doeltreffende therapievorm, die in 1989 is ontwikkeld door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In slechts enkele sessies verdwijnen de klachten of zijn ze in ieder geval aanzienlijk verminderd.

 

Bij een EMDR-behandeling maken we een afspraak voor een apart intakegesprek om de procedure uit te leggen. Meer informatie over EMDR vind je ook op www.emdr.nl.

Coach bij u thuis

 

Soms vraagt de situatie erom. Dan kom ik ook bij cliënten thuis. In Lisse reken ik hiervoor geen reiskosten. In Hillegom en Sassenheim breng ik €0,31 per km in rekening. Woont u buiten dit gebied, dan breng ik ook reistijd in rekening tegen een aangepast tarief.

Tarieven

 

Kennismakingsgesprek gratis

duur 0,5 uur

 

Individuele coachingsessie € 75

duur 1,5 uur

 

 

De tarieven zijn m.i.v. 2017 verhoogd. Bestaande cliënten betalen in 2017 nog het oude tarief van € 65. Dit is inclusief 21% BTW.

 

Indien nodig kan over de prijs onderhandeld worden.

 

Afzeggen 24 uur van tevoren, anders wordt de afspraak in rekening gebracht.

 

Voor meer informatie over eventuele vergoeding, klik hier.

Formulier

 

Bij coaching van een jongere, jonger dan 16 jaar,

is toestemming nodig van de gezaghebbende

ouder(s)/voogd. In dat geval dien je vooraf dit toestemmingsformulier mee te nemen naar de eerste afspraak.

 

jonger dan 16 jaar

 

Dit gedicht van Rumi, een Perzische dichter en filosoof uit de 13e eeuw, zegt alles over de kunst van het meebewegen met het leven:

 

 

"De Herberg"

 

Dit mens-zijn is een soort herberg

elke ochtend weer nieuw bezoek

 

Een vreugde, een depressie, een benauwdheid

een flits van inzicht komt als een onverwachte gast.

 

Verwelkom ze. Ontvang ze allemaal gastvrij

zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt

die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

 

Behandel dan toch elke gast met eerbied.

Misschien komt hij de boel ontruimen

om plaats te maken voor extase......

 

De donkere gedachte, schaamte, het venijn,

ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns

en vraag ze om erbij te komen zitten.

 

Wees blij met iedereen die langskomt

de hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd

om jou als raadgever te dienen.

 

Copyright © All Rights Reserved Liefdewerk, praktijk voor coaching, familieopstellingen en yoga